วิธีขจัดความเครียด

การใช้ปัญญากำกับอารมณ์ตนเองเมื่อความเครียดก่อให้เกิดผลต่ออารมณ์ในเชิงลบ การรู้จักตน ควบคุมหรือจัดการกับอารมณ์ของตนเอง และนำไปสู่การสร้างสรรค์อารมณ์ของตนเองโดยเฉพาะในเชิงบวก ซึ่งจะทำให้เราเกิดอารมณ์ผ่อนคลายมีวิธีปฏิบัติได้คือ

1.นึกเสมอว่า ชีวิตคนเราเกิดมามิได้มีแต่เฉพาะการทำงาน ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องแสวงหา ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ ความสุข ทั้งกับตนเอง ครอบครัว สังคม ดั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า “มัชฌิมาปฏิปทา”การดำรงชีวิตที่ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป
2.ดำรงรงชีวิตอยู่ทุกวันด้วย “รอยยิ้มเพื่อโลกที่สดใส” การยิ้มเป็นองค์ประกอบสำคัญของผู้ประสบความสำเร็จในชีวิต การเริ่มงานใดๆด้วยรอยยิ้มอันดี จะเป็นความประทับใจเบื้องต้นที่ทำให้บรรยากาศของงานนั้น ดำเนินต่อเนื่องด้วยความสดใส
3.ไม่ทำตัวเป็นคน “คิดมาก”
4.มองโลกในแง่ดี คิดในเชิงบวก พูดในสิ่งที่ดีๆต่อตนเอง
5.รู้จัก “ปล่อยวาง” ใครจะคิดถึงเราในแง่ใดก็แล้วแต่ อย่าไปเอามาเป็นสิ่งกังวลใจ เพราะคงไม่มีใครในโลกสามารถทำให้ทุกอย่างที่เจอในชีวิตดีไปทุกอย่าง
6.เติมสีสันต์ชีวิต ด้วยการดูทีวี ฟังเพลง พาครอบครัวไปทานอาหารอร่อยๆ ในวันหยุดบ้าง
7.บางช่วงเวลา ซึ่งบางครั้งในช่วงทำงานหรือแม้กระทั่งตอนใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเป็นการส่วนตัวเพื่อหาความสงบให้กับตนเองในบางเวลา ทั้งนี้ เพื่อทำให้รู้สึกว่าตนเองปลีกเวลาออกจากสิ่งทั้งปวง
8.ต้องรู้จักเข้าวัด ทำบุญ ฟังเทศน์ ฟังธรรมในบางโอกาสเท่าที่สามารถจะทำได้

ขอบคุฯ สสส.